Home

Waarin geloven we?

De kracht van ideeën en de ervaring van medewerkers op alle niveaus van een organisatie als hefboom voor een duurzame groei.

Hoe werken we?

Combinatie van hart en hard
We combineren een mensgerichte aanpak van cultuurverandering met een planmatig en systematisch traject en instrumenten om tastbare verwezenlijkingen te bewerkstelligen en een stap voorwaarts te zetten als organisatie.

Over silo’s heen
De focus van een organisatie ligt bij de klant – of die nu intern of extern is. De interne structuur van een organisatie mag de dienstverlening naar die klant daarbij niet in de weg staan, maar moet als hefboom dienen. Daarom pakken wij de dingen niet geïsoleerd aan, maar werken we over silo’s heen om de klant beter te dienen.

Co-creatie
We bouwen op de aanwezige kracht van de eigen organisatie en versterken deze met de expertise van YelloWRoot.  Via de ervaring en inzichten van medewerkers op verschillende niveaus en entiteiten verwezenlijken we samen de verandering van de eigen organisatie.

Waarom samenwerken met YelloWRoot?

Door onze unieke aanpak realiseren we zowel korte- als langetermijneffecten.
Enerzijds kortetermijnrealisaties die de organisatie concreet vooruit helpen en waarbij we beogen dat de gemaakte investering in YelloWRoot meer dan terugverdiend wordt.
Anderzijds langetermijneffecten in de vorm van duurzame en blijvende continue verbeteringen inzake werking en cultuur door het toewerken naar een intern meer geconnecteerde organisatie en door het aanboren van de energie en het optimalisatiepotentieel van een organisatie en haar medewerkers.